Special Olympics Idrætsfestival 2024

  • Venue

    Arena Nord

  • Dato

    Fredag 24.05. – Søndag 26.05.24

Special Olympics Idrætsfestival (SOIF) afvikles hvert andet år og er Danmarks største sportsbegivenhed for idrætsudøvere med udviklingshandicap. I 2024 finder festivalen sted i Frederikshavn i weekenden d. 24.-26. maj 2024.

Special Olympics Idrætsfestival er et breddeidrætsarrangement for personer over 16 år med generelle indlæringsproblemer eller udviklingshandicap, uanset idrætsligt niveau. Festivalen afvikles hvert andet år i et samarbejde mellem Parasport Danmark, en kommune og det lokale foreningsliv.

SOIF er tre dage med idrætskonkurrencer, festligt socialt samvær og et omfattende sundhedsprogram målrettet mennesker med udviklingshandicap. Der er deltagelse af ca. 1.100 udøvere og 100 klubber fra Parasport Danmark samt institutioner og bofællesskaber landet over. Deltagernes sportslige niveau spænder vidt, og alle bliver divisioneret på idrætsfestivalen for at gøre konkurrencerne så lige som muligt.
Der er altid udenlandsk deltagelse i SOIF fra de nordiske lande, men ofte også fra det øvrige Europa.